Stropní svítilna
Missing Image
AVyp.
BDveřní kontakt
CZap.
Jestliže nastavíte spínač do polohy B, rozsvítí se při odemknutí nebo otevření dveří nebo zadních výklopných dveří stropní svítilna. Jestliže necháte otevřené dveře při vypnutém zapalování, vnitřní osvětlení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Vnitřní osvětlení se také rozsvítí po vypnutí zapalování. Po nastartování motoru vnitřní osvětlení automaticky po krátké době zhasne.
Jestliže nastavíte při vypnutém zapalování spínač do polohy C, vnitřní osvětlení se rozsvítí. Vnitřní osvětlení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.