POZOR:  Se zapnutými světly pro denní svícení se zároveň nezapínají zadní světla, která pak za snížené viditelnosti nezajišťují dostatečné osvětlení vozidla. V případě snížené viditelnosti nezapomeňte zapnout čelní světlomety. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít ke srážce.

Za denního světla systém zapne denní provozní světla.
Zapnutí systému:
  1. Zapněte zapalování.
  1. Spínač ovládání světel otočte do vypnuté polohy nebo do polohy parkovacích světel.