POZOR:  Neseřizujte zrcátko, pokud je vozidlo v pohybu.

Poznámka:  Při čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte abrazivní materiály, palivo ani petrolej nebo čisticí prostředky na bázi amoniaku.
Nastavte vnitřní zpětné zrcátko podle svých potřeb.
Vytáhněte výstupek pod zrcátkem směrem k sobě, abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety ostatních vozidel.