POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Sklápění zrcátek
Missing Image
Vnější zpětná zrcátka můžete sklopit například při projíždění úzkými místy nebo po zaparkování, aby nedošlo k jejich poškození.
Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
  POZOR:  Pozor na špatný odhad vzdálenosti předmětů, které vidíte ve vnějším zpětném zrcátku. V zrcátku se totiž předměty jeví menší a vzdálenější, než ve skutečnosti jsou.

Ručně ovládaná vnější zpětná zrcátka
Missing Image
Obě vnější zpětná zrcátka lze nastavit z kabiny vozidla.
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
Missing Image
ALevé zrcátko
BVyp.
CPravé zrcátko
Missing Image
Pohybem ovladače ve směru šipek nastavte polohu zrcátka.