Následující výstražné kontrolky a ukazatele vás upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné indikátory se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky, ale při startování vozidla se nezobrazují.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. I nadále však bude k dispozici běžná brzdová soustava (bez protiblokovacího brzdového systému). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí výstražná kontrolka brzd. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Výstražná kontrolka akumulátoru
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka brzdového systému
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, je to známka závady systému. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Missing Image  Rozsvítí se, když se zapne zapalování, a zůstane svítit, pokud některé dveře, kapota nebo zadní výklopné dveře nejsou řádně zavřeny.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
  POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Missing Image  Pokud se rozsvítí po nastartování nebo svítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Varovná kontrolka motorového oleje
  POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Varovné kontrolky motoru
Missing Image  Varovná kontrolka závady hnací jednotky
Všechna vozidla
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Kontrolu proveďte okamžitě.
Pokud obě kontrolky svítí současně, zastavte ihned, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud se motor znovu nastartuje, nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud se motor znovu nastartovat nepodaří, je nutné před další cestou provést kontrolu vozidla.
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image  Pokud se při nastartování vozidla nerozsvítí, bliká nebo zůstane svítit, signalizuje to závadu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Kontrolka světlometů
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo obrysových světel.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Asistent pro jízdu do kopce
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Kontrolka chybné funkce
Kontrolka servisu motoru se rozsvítí po zapnutí zapalování (ještě před spuštěním motoru), abyste mohli ověřit její funkčnost.
Missing Image  Pokud zůstane svítit i po spuštění motoru, znamená to, že palubní diagnostika zjistila závadu řídicího systému emisí.
Jestliže kontrolka bliká, jedná se o známku vynechávání zapalování motoru, které může vést k poškození katalyzátoru. Upravte styl jízdy (jeďte mírně a vyhýbejte se prudkému zrychlování a brzdění) a nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
Poznámka:  Vynechává-li zapalování motoru, mohou výfukové plyny o nadměrné teplotě poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla.
Posilovač řízení
Missing Image  Rozsvícení kontrolky při jízdě signalizuje závadu v systému posilovače řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Zadní mlhové světlo
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Kontrolka předepsané údržby
Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile uplyne časové období servisního intervalu nebo vozidlo ujede příslušnou vzdálenost (podle toho, co nastane jako první). Příslušné hodnoty jsou uvedeny v tabulce předepsané údržby.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí. Kontrolka se nerozsvítí při prudkém zrychlování či brzdění nebo pokud je sešlápnut pedál spojky.
Varování na nízký tlak v pneumatikách
Missing Image  Rozsvítí se při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícena, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka se pro kontrolu funkčnosti krátce rozsvítí rovněž po zapnutí zapalování. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Tempomat
Missing Image  Po zapnutí funkce se tato kontrolka rozsvítí.
Kontrolka systému regulace prokluzu a stabilizačního systému
Missing Image  Při aktivaci systému během jízdy kontrolka bliká. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Vypnutí systému regulace prokluzu a stabilizačního systému
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.