Missing Image
AOtáčkoměr
BRychloměr
CUkazatel paliva
DInformační displej
Otáčkoměr
Informuje o otáčkách motoru za minutu. Při delší jízdě s otáčkami nad limitními hodnotami může dojít k poškození motoru.
Informační displej
 • Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
 • Denní počitadlo ujetých kilometrů.
 • Kontrolka vhodnosti přeřazení.
 • Vzdálenost do vyčerpání paliva.
 • Průměrná spotřeba paliva
 • Okamžitá spotřeba paliva
 • Průměrná rychlost
 • Teplota venkovního vzduchu (je-li příslušný snímač ve výbavě).
 • Palubní počítač   Viz   Palubní počítač
 • Upozornění na údržbu.
 • Hodiny (jsou-li ve výbavě).
 • Tempomat (je-li ve výbavě).
 • Omezovač rychlosti (je-li ve výbavě).
 • Teplota motoru.
Palivoměr
Zapněte zapalování. Palivoměr ukazuje přibližné zbytkové množství paliva v nádrži. Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit. Šipka vedle symbolu čerpacího stojanu označuje stranu vozidla, na které se nachází plnicí hrdlo palivové nádrže.
Maximální otáčky motoru
Elektronický řídicí systém za určitých okolností sníží otáčky motoru pod stanovenou hodnotu, aby zabránil poškození motoru. U stojícího vozidla nebo vozidla jedoucího rychlostí nižší než 10 km/h může k omezení otáček dojít i při nižších hodnotách. Tento jev není známkou závady motoru.
  POZOR:  Pokud pracujete v blízkosti spuštěného motoru, dejte pozor, aby nedošlo k zachycení volných částí oděvů (např. kravat) nebo jiných předmětů otáčejícími se částmi motoru. Mohlo by to mít za následek vážná zranění.