POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí tlačítek na informačním displeji audiojednotky je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
 • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
 • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Stisknutím tlačítka MENU na rádiu zobrazte konfigurovatelné funkce. Použijte šipky ovládání pro následující funkce:
 • Konfigurace jednotky SYNC. Přístup k základním konfiguracím jednotky SYNC.   Viz   SYNC™
 • Aplikace jednotky SYNC. Přístup k aplikacím jednotky SYNC.   Viz   SYNC™
 • Konfigurace audia. Definuje konfigurace audia.   Viz   Audio jednotka
 • Konfigurace vozidla. Umožňuje konfigurovat následující funkce:Regulace prokluzu. K aktivaci a deaktivaci regulace prokluzu.   Viz   Principy funkce
 • Hodiny. K nastavení času a data.
 • Displej K nastavení jazyka displeje a systému hlasového ovládání.
 • Systém. K zobrazení aktivních informačních zpráv.
Nastavení hodin
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte možnost Nastavit hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. K nastavení hodin a minut použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi hodinami a minutami použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
nebo
 1. Stisknutím symbolu # na rádiu přejděte k nastavení hodin.
 1. K nastavení hodin a minut použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi hodinami a minutami použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
Nastavení data
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte možnost Nastavit datum a stiskněte tlačítko OK.
 1. K nastavení dne, měsíce a roku použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi dnem, měsícem a rokem použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
24hodinový režim
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte 24hodinový režim.
 1. Zaškrtnutím pole OK aktivujte 24hodinový režim a zrušením zaškrtnutí 12hodinový režim.
Struktura nabídky – informační displej
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:   Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.
Nabídka autorádia

Nabídka  
SYNC-Settings
Bluetooth on
Bluetooth device
Set defaults
Master reset
Install on SYNC
System info
Voice settings
Interaktivní režim  
Výzva k potvrzení  
Potvrzení hovoru  
Browse USB
Aplikace pro jednotku SYNC   Mobile Apps  
Emerg. Assist.  
Nastavení audio   Adapt. hlasitost  
Zvuk  
Obsazenost DSP  
Ekvalizér DSP  
Nastavení vozu   Regulace prokluzu  
Monitorování tlaku v pneumatikách  
Chimes   Informační zvuková upozornění  
Varovná zvuková upozornění  
Nastavení hodin   Nastavit čas  
Datum  
24 hodin  
Displej   Jazyk  
Jedn. měření  
Jednotky teploty  
Kontrola syst.  
MyKey   Omezení rychl.  
Výstr. rychlosti   Vyp.  
70–140 km/h  
Omezení hlasit.  
Informace  
Vymazat všechny klíče MyKey  


SYNC telefon  
Dial a number
Phone Redial
Phonebook
Call history
Speed Dial
Text messaging
BT Devices
Phone settings