Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.
Některá hlášení mohou být zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu multifunkčního displeje použitého ve vašem vozidle.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image   Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami.Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Airbag

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Airbag porucha Neodkl. servis
Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Otevřené dveře

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Dveře řidiče otevřené  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Levé zadní dveře otevřené  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Dveře spolujezdce otevřené  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Pravé zadní dveře otevřené  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
otevření zavazadlového prostoru;  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Kapota otevřená  červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Kapota otevřená  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Dveře řidiče otevřené
Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Levé zadní dveře otevřené
Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Dveře spolujezdce otevřené
Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Pravé zadní dveře otevřené
Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
otevření zavazadlového prostoru;  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 

MyKey

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
MyKey aktivován Jeďte opatrně
Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey. 
Rychlost s klíčem MyKey omezena na <XX> mph  Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče. 
MyKey Zkontr. rychlost Jeďte opatrně
Žlutá  Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey. 
MyKey Téměř dosaženo max. rychlosti
Žlutá  Je používán klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se blíží tomuto omezení. 
MyKey Vozidlo jede max. rychlostí
Žlutá  Dosáhli jste rychlostního omezení nastaveného pro používaný klíč MyKey. 
MyKey Připoutejte se pro zapnutí audia
Žlutá  Zvuk se zapne až poté, co se připoutáte. 

Údržba

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis  červená  Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   

Řízení

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte  červená  Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Steering assist fault service required (Porucha posilovače řízení, nutný servis)  Žlutá  Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Řazení není v

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Převodovka porucha Neodkladně servis
červená  Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Řízení jízdní stability

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
ABS porucha Neodkladně servis  Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Systém HLA

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný  Žlutá  Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

OTIS

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Sešlápněte spojku
Žlutá  Viz   Startování zážehového motoru.   
Sešlápněte brzdu
Žlutá  Viz   Startování zážehového motoru.   
Sešlápněte brzdu a spojku
Žlutá  Viz   Startování zážehového motoru.   
Překročení doby spuštění motoru
Žlutá  Viz   Startování zážehového motoru.   

Šetřič akumulátoru

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
System off to save battery (Systém se vypnul, aby nevybil akumulátor)  Žlutá  Vypněte zapalování, aby se nevybíjel akumulátor. 
System off to save battery turn ignition off (Systém se vypnul, aby nevybil akumulátor, vypněte zapalování)  Žlutá  Vypněte zapalování, aby se nevybíjel akumulátor. 

TPMS (snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách)

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Monitor tlaku pneu Porucha
Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Tlak v pneumatikách nízký
Žlutá  Proveďte kalibraci pneumatik.   Viz   Tlaky v pneumatikách.   
Nastavit levou přední pneumatiku
Žlutá  Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou přední pneumatiku
Žlutá  Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou zadní pneumatiku
Žlutá  Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit levou zadní pneumatiku
Žlutá  Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavení hotovo
Žlutá  Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Pneu nejsou nastaveny Opakujte
Žlutá  Zkuste to znovu.