Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.
Některá hlášení mohou být zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu multifunkčního displeje použitého ve vašem vozidle.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image   Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami.Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Airbag

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Airbag porucha Neodkl. servis
Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Otevřené dveře

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Dveře řidiče otevřené   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Levé zadní dveře otevřené   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Dveře spolujezdce otevřené   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Pravé zadní dveře otevřené   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
otevření zavazadlového prostoru;   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Kapota otevřená   červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Kapota otevřená   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Dveře řidiče otevřené
Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Levé zadní dveře otevřené
Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Dveře spolujezdce otevřené
Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Pravé zadní dveře otevřené
Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
otevření zavazadlového prostoru;   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  

MyKey

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
MyKey aktivován Jeďte opatrně
-   Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey.  
Rychlost s klíčem MyKey omezena na <XX> mph   -   Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče.  
MyKey Zkontr. rychlost Jeďte opatrně
Žlutá   Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey.  
MyKey Téměř dosaženo max. rychlosti
Žlutá   Je používán klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se blíží tomuto omezení.  
MyKey Vozidlo jede max. rychlostí
Žlutá   Dosáhli jste rychlostního omezení nastaveného pro používaný klíč MyKey.  
MyKey Připoutejte se pro zapnutí audia
Žlutá   Zvuk se zapne až poté, co se připoutáte.  

Údržba

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis   červená   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   

Řízení

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte   červená   Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Steering assist fault service required (Porucha posilovače řízení, nutný servis)   Žlutá   Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Řazení není v

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Převodovka porucha Neodkladně servis
červená   Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Řízení jízdní stability

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
ABS porucha Neodkladně servis   Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Systém HLA

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný   Žlutá   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

OTIS

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Sešlápněte spojku
Žlutá   Viz   Startování zážehového motoru.   
Sešlápněte brzdu
Žlutá   Viz   Startování zážehového motoru.   
Sešlápněte brzdu a spojku
Žlutá   Viz   Startování zážehového motoru.   
Překročení doby spuštění motoru
Žlutá   Viz   Startování zážehového motoru.   

Šetřič akumulátoru

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
System off to save battery (Systém se vypnul, aby nevybil akumulátor)   Žlutá   Vypněte zapalování, aby se nevybíjel akumulátor.  
System off to save battery turn ignition off (Systém se vypnul, aby nevybil akumulátor, vypněte zapalování)   Žlutá   Vypněte zapalování, aby se nevybíjel akumulátor.  

TPMS (snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách)

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Monitor tlaku pneu Porucha
Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Tlak v pneumatikách nízký
Žlutá   Proveďte kalibraci pneumatik.   Viz   Tlaky v pneumatikách.   
Nastavit levou přední pneumatiku
Žlutá   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou přední pneumatiku
Žlutá   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou zadní pneumatiku
Žlutá   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit levou zadní pneumatiku
Žlutá   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavení hotovo
Žlutá   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Pneu nejsou nastaveny Opakujte
Žlutá   Zkuste to znovu.