POZOR:  Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
  POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované. Sedadlo, které není bezpečně zaaretované, by se mohlo posunout, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu
Missing Image