POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Sedí-li na zadním sedadle cestující, zvedněte zadní hlavovou opěrku.
  POZOR:  Pokud dětskou sedačku s montáží směrem vpřed umístíte na zadní sedadlo, vždy z tohoto sedadla demontujte hlavovou opěrku.
  POZOR:  Hlavová opěrka je bezpečnostní prvek. Pokud je sedadlo obsazeno, musí být seřízena podle potřeb dané osoby.
  POZOR:  Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě.

Poznámka:  Před úpravou výšky hlavové opěrky vraťte sedadlo zpět do vzpřímené polohy. Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná. Velmi vysocí lidé by si měli hlavovou opěrku vytáhnout do nejvyšší možné polohy.
Hlavové opěrky předních sedadel
Missing Image
Hlavové opěrky zadních sedadel (jsou-li ve výbavě)
Missing Image
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii
BDvě ocelová ramena
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.