Sklopení opěradla sedadla dolů
  POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při sklápění nebo vyklápění sedadel dejte pozor, abyste si mezi opěradlem a rámem sedadla nepřiskřípli prsty. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Missing Image
  1. Snižte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
  1. Na obou stranách neobsazeného sedadla stiskněte zobrazené tlačítko a sklopte opěradlo do roviny.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Vrácení opěradla do původní polohy
  POZOR:  Při vyklápění opěradel sedadla zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy neuvízly za sedadlem.
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Missing Image
Zvedněte opěradlo k zadní části vozidla a otáčejte jím, než uslyšíte zacvaknutí; tím ho zajistíte ve vzpřímené poloze.