12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
  POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.
  POZOR:  Nesprávné použití elektrických zásuvek může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Poznámka:   Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.
Poznámka:   Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení. Vložením jiných předmětů může dojít k poškození zásuvky a přepálení pojistky.
Poznámka:   Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.
Poznámka:   Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.
Poznámka:   Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret.
Poznámka:   Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být vůz nastartován.
Předejití vybití autobaterie:
  • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Umístění
Napájecí zásuvky se nachází na následujících místech:
  • Na středové konzole.
  • na zadní straně středové konzoly;