POZOR:  Delší jízda na volnoběh vyššími rychlostmi může mít za následek přehřátí motoru a výfukové soustavy, což může způsobit požár nebo poškození některých dílů.
  POZOR:  S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.
  POZOR:  V uzavřených garážích a jiných prostorech nestartujte motor. Výfukové plyny jsou jedovaté. Před nastartováním vždy otevřete dveře garáže.
  POZOR:  Pokud v kabině cítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat u prodejce společnosti Ford. S vozem v takovém případě nejezděte.

Pokud je akumulátor vozidla odpojen, bezprostředně po jeho opětovném připojení nemusí být zobrazení vodicích čar přesné. Jakmile s vozidlem pojedete pět minut minimální rychlostí 10 km/h, pokud možno s minimálními odchylkami z přímého směru jízdy, začnou se vodicí čáry opět zobrazovat správně. Jakýchkoliv nezvyklých jízdních vlastností si během tohoto období nemusíte všímat.
Před a během startování nesešlapujte plynový pedál. Plynový pedál sešlápněte pouze v případě, že máte potíže s nastartováním.