Pětirychlostní mechanická převodovka
Používání spojky
Poznámka:   Pokud nebudete pedál spojky sešlapovat až na podlahu, může se ztížit řazení nebo může dojít k předčasnému opotřebení dílů převodovky nebo k poškození převodovky.
Poznámka:   Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrždění vozidla při stání ve svahu. Můžete tím zkrátit životnost spojky.
Missing Image
Vozidla s mechanickou převodovkou mají zámek startéru, který nepřipustí spouštění motoru, pokud není plně sešlápnut pedál spojky.
Postup spuštění motoru:
  1. Zkontrolujte, zda je zcela zatažena parkovací brzda.
  1. Sešlápněte pedál spojky až na podlahu a přesuňte řadicí páku do neutrální polohy.
  1. Spusťte motor.
  1. Sešlápnete brzdový pedál a zařaďte požadovaný převodový stupeň (1. nebo R – zpátečka).
  1. Uvolněte parkovací brzdu a poté pomalu uvolňujte pedál spojky a současně pomalu sešlapujte plynový pedál.
Doporučované rychlosti pro přeřazení
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nad 24 km/h, nepodřazujte na 1. rychlostní stupeň. Poškodíte tím spojku.
Řaďte podle doporučení indikátoru přeřazení. Další informace naleznete v kapitole   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  .
Zpátečka
Poznámka:   Zpátečku (R) řaďte, až když vozidlo stojí. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Řadicí páku lze do polohy R (Zpátečka) přesunout až poté, co ji vychýlíte nalevo od 3. a 4. rychlostního stupně. Převodovka je vybavena ochranným mechanismem, který nedovolí přeřazení z 5. rychlostního stupně do polohy R (Zpátečka).
Sešlápnete pedál spojky a přesuňte řadicí páku do neutrální polohy. Zařaďte zpátečku (poloha R).
Pokud se zpátečka (poloha R) nezařadí správně, sešlápnete pedál spojky a vraťte řadicí páku do neutrální polohy. Na chvíli uvolněte pedál spojky a poté jej znovu sešlápněte a opět zařaďte zpátečku (poloha R).