Vypnutí a zapnutí systému pomocí ovládacích prvků informačního displeje
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Systém regulace prokluzu můžete zapínat a vypínat v nabídce s nastaveními vozidla na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Systém zůstane deaktivovaný, dokud nevypnete zapalování.
Poznámka:  Stabilizační systém zůstane zapnutý i po vypnutí regulace prokluzu.