Elektrický posilovač řízení
  POZOR:  Systém elektrického posilovače řízení provádí diagnostické kontroly, které systém průběžně monitorují. Pokud je zjištěna chyba, zobrazí se na informačním displeji zpráva. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Vypněte zapalování. Po uplynutí alespoň 10 sekund zapněte zapalování a podívejte se, zda se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva systému řízení. Pokud ano, nechejte systém co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Pokud systém rozpozná chybu, může jít o vážnou závadu, aniž by to pro vás bylo na první pohled patrné. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, v opačném případě hrozí ztráta kontroly nad jeho řízením.

Poznámka:  Vozidlo je vybaveno elektrickým posilovačem řízení. K dispozici není nádržka kapaliny, kterou by bylo možné zkontrolovat nebo doplnit.
Elektrický posilovač řízení využívá elektromotorek, díky kterému nemusí řidič vynakládat při otáčení volantem tolik síly.
Účinek tohoto motorku je progresivní. Při manévrování v nízké rychlosti působí největší silou. Jak rychlost vozidla narůstá, motorek snižuje svůj výkon, aby měl řidič lepší kontrolu nad vozidlem.
Pokud vozidlo přestane být při jízdě napájeno (nebo je vypnuto zapalování), můžete řídit vozidlo ručně; budete však muset vynaložit větší sílu. Při dlouhodobém řízení vozidla bez posilovače je třeba vynaložit ještě větší sílu. Je tomu tak proto, aby se předešlo vnitřnímu přehřátí a trvalému poškození systému řízení. Pokud by k tomu došlo, nebude tím nijak ovlivněna možnost řízení silou rukou ani nedojde k trvalému poškození systému. Při běžných jízdních manévrech systém vychladne a obnoví se funkce posilovače řízení.
Tipy pro řízení
Vyvarujte se trhaných pohybů volantem. Síla, kterou je nutné vynaložit ke změně směru, jakým vozidlo jede, je v porovnání s automobily bez posilovače řízení menší.
Pokud řízení táhne do strany, zkontrolujte následující:
  • nesprávně nahuštěné pneumatiky,
  • nerovnoměrné opotřebení pneumatik,
  • uvolněné nebo opotřebované součásti zavěšení,
  • uvolněné nebo opotřebované součásti řízení,
  • nesprávně seřízená geometrie kol.
Řízení může táhnout do strany také v důsledku výrazných nerovností na vozovce nebo při jízdě se silným bočním větrem.