POZOR:  Pokud tažné zařízení zrovna nepoužíváte, pak odpojené rameno vždy přepravujte bezpečně upevněné v zavazadlovém prostoru.
  POZOR:  Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.
  POZOR:  Při nasazování či odpojování ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.
  POZOR:  Neupravujte spojku přívěsu.
  POZOR:  Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

Poznámka:   Demontujte všechny adaptéry ze zásuvky tažného zařízení. V opačném případě může dojít ke korozi zásuvky. Pravidelně čistěte zásuvku tažného zařízení a ujistěte se, že žádné nečistoty nebrání správnému uzavření víka zásuvky.
Missing Image
Pod zadním nárazníkem se nacházejí 13kolíková zásuvka přívěsu a sedlo ramena tažného zařízení. Otočte zásuvku přívěsu dolů o 90 stupňů, aby zapadla do koncové polohy.
Odemknutí mechanizmu tažného zařízení
Missing Image
 1. Odstraňte ochranné víčko.
 1. Abyste odemknuli mechanizmus tažného zařízení, zasuňte klíč a otočte jej po směru hodinových ručiček.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte točítko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až zaklapne.
Poznámka:   Červená značka na točítku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
 1. Uvolněte točítko. Rameno tažného zařízení je odemknuté.
Montáž ramene tažného zařízení
  POZOR:  Rameno tažného zařízení se smí nasazovat pouze úplně odemknuté.

Missing Image
Poznámka:   Vytáhněte zátku.
 1. Nasaďte kouli tažného zařízení vertikálně a tlačte ji nahoru, dokud nezapadne.
Poznámka:   Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
Poznámka:   Zelená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
 1. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček a vyjmutím klíče tažné zařízení zajistěte.
 1. Vytáhněte z kroužku klíčku ochrannou čepičku a nasaďte ji na zámek.
Jízda s přívěsem
  POZOR:  Nemůže-li být splněna kterákoli z následujících podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Missing Image
Před jízdou se ujistěte, že je rameno tažného zařízení řádně zajištěné. Zkontrolujte:
 • jsou zelené značky v zákrytu,
 • ruční kolečko (A) je správně připevněné k ramenu tažného zařízení,
 • vyjmuli jste klíč (B),
 • rameno tažného zařízení je bezpečně usazeno ve správné poloze.
Demontáž ramene tažného zařízení
Missing Image
Poznámka:   Odpojte přívěs.
 1. Odstraňte ochranné víčko. Nasaďte čepičku na kroužek klíčku. Vložte klíč a odemkněte.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte ruční ovládací kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 1. Odpojte rameno tažného zařízení.
 1. Uvolněte točítko.
Při odemknutí tímto způsobem lze rameno tažného zařízení kdykoli nasadit zpět.
Jízda bez přívěsu
  POZOR:  Nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení, je-li připojen přívěs.

Missing Image
Odpojte rameno tažného zařízení. Vložte zátku do jejího sedla (1).
Údržba
  POZOR:  Před mytím vozidla párou odpojte rameno tažného zařízení a nasaďte na jeho sedlo ochrannou zátku.

Udržujte tažné zařízení v čistotě. V pravidelných intervalech mažte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky mazacím tukem neobsahujícím pryskyřice nebo olejem a zámek grafitem.
V případě ztráty jsou náhradní klíče k dostání u výrobce po uvedení čísla na válečku zámku.