Všechna vozidla
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.
  POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.
  POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a dávat pozor na prodlouženou brzdnou dráhu a obtížnější řízení.
  POZOR:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo tažného vozidla.
  POZOR:  Nepoužívejte pevné tažné zařízení na předním tažném oku.
  POZOR:  U taženého vozidla je nutné zařadit neutrál (N).

Rozjeďte se pomalu a plynule, abyste neškubnuli s taženým vozidlem.