Přední tažné oko
Missing Image
Tažné oko je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Tažné oko musí být vždy převáženo ve vozidle.
Pomocí páčidla sejměte kryt a namontujte tažné oko.
Poznámka:  Našroubovatelné tažné oko má levotočivý závit. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo.
Zadní tažné zařízení
Poznámka:  Při tažení na vzdálenost přesahující 1,5 m použijte tažné lano, aby nedošlo k poškození zadního nárazníku.
4 dveře
Missing Image
Zadní tažné zařízení se nachází na levé straně pod zadním nárazníkem.
5 dveří
Missing Image
Zadní tažné zařízení se nachází na levé straně pod zadním nárazníkem.
Ze zadního nárazníku opatrně sejměte kryt tažného háku (je nutné odjistit úchytky na obou stranách). Díky tomu zamezíte zachycení vlečného lana a předejdete poškození zadního nárazníku při tažení.