POZOR:  Zanedbání kontroly a případné opravy úniku paliva po srážce může zvýšit riziko požáru a vážného zranění. Společnost Ford Motor Company doporučuje nechat po každé nehodě zkontrolovat palivovou soustavu autorizovaným prodejcem.

Vozidla s airbagy
Dojde-li po srážce k vypnutí motoru, můžete jej opět nastartovat:
  1. Vypněte zapalování.
  2. Zapněte zapalování.
  3. Aby bylo možné palivové čerpadlo znovu zapnout, je třeba zopakovat kroky 1 a 2.
Poznámka:  V případě vážnější nehody se obraťte na autorizovaného prodejce, který vám s opětovným uvedením vozidla do provozu pomůže.
Vozidla bez airbagů
Umístění u 4dveřových modelů
Spínač odpojení palivového čerpadla se nachází za přístupovým panelem na pravé straně zavazadlového prostoru. Na horní straně spínače odpojení palivového čerpadla se nachází červené resetovací tlačítko.
Umístění u 5dveřových modelů
Spínač odpojení palivového čerpadla se nachází za přístupovým panelem na zadním bočním trojúhelníkovém panelu poblíž zavazadlového prostoru. Na horní straně spínače odpojení palivového čerpadla se nachází červené resetovací tlačítko.
Resetování spínače odpojení palivového čerpadla
Missing Image
Vozidlo je vybaveno funkcí odpojení palivového čerpadla, která v případě středně těžké až těžké nehody odpojí přívod paliva k motoru. Uzávěrka se neaktivuje při každém nárazu.
Pokud k tomu však dojde, je možné motor opětovně nastartovat následujícím způsobem:
  1. Vypněte zapalování.
  1. Zkontrolujte, zda nejsou netěsnosti v palivové soustavě.
  1. Nejsou-li patrné žádné netěsnosti, otevřete přístupový panel a stisknutím resetovacího tlačítka resetujte spínač odpojení palivového čerpadla.
  1. Otočením klíčku ve spínací skříňce zapněte zapalování. Počkejte několik sekund a poté zapalování klíčkem vypněte.
  1. Prověřte, zda se v palivové soustavě nevyskytují netěsnosti.
  1. Nenajdete-li žádné známky netěsností, spusťte motor.