POZOR:  Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Autobaterie je umístěna v motorovém prostoru.
Demontáž a montáž akumulátoru:
Missing Image
  1. Povolte matice od svorek. Nejprve odpojte kabel ze záporného pólu akumulátoru (1) a poté odpojte kabel z kladného pólu (2).
Missing Image
  1. Odšroubujte ze svorky dvě matice.
  1. Vyjměte autobaterii.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:  Roztok kyseliny a olovo obsažené v akumulátoru může při nesprávné likvidaci v přírodě kontaminovat půdu, podloží i vodu a způsobit újmy na lidském zdraví.