1. Otevřete kapotu.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty
Missing Image
  1. Vyšroubujte šrouby.
  1. Posuňte masku dopředu.
  1. Odpojte oba elektrické konektory od konektoru žárovky dálkového světla.
Missing Image
  1. Vyšroubujte šrouby.
Missing Image
  1. Vytáhněte matici a tím ji odpojte.
  1. Nadzvednutím vnější strany světlomet uvolněte ze spodního upevňovacího bodu.
  1. Světlomet posuňte co nejdále ke středu vozidla a vytáhněte jej.
  1. Odpojte elektrický konektor směrového světla.
Poznámka:  Při montáži světlometu se ujistěte, že jste správně připojili elektrický konektor.
Poznámka:  Při montáži světlometu se ujistěte, že jste světlomet řádně usadili ve spodním upevňovacím místě.