Poznámka:  Vzhledem k tomu, že se v motorovém prostoru nachází mnoho různých materiálů, nepoužívejte chemické čisticí prostředky, agresivní saponáty, odmašťovače ani jiné kyselé či zásadité přípravky, které by mohly svým agresivním působením způsobit korozi. Neprovádějte ani čištění vodní párou.
Poznámka:  Při omývání motorového prostoru nesundávejte průhledný štítek chránící kód VIN. Motorový olej, brzdová kapalina, aditiva do chladiče, akumulátory a pneumatiky by měly být baleny a skladovány v zařízeních vybavených k manipulaci s průmyslovým odpadem. Tyto látky nevylévejte do kanalizace ani je nelikvidujte společně s domovním odpadem. Zodpovědnost za ochranu životního prostředí má každý člověk. I vy byste měli respektovat přírodu.
Doporučujeme neumývat motor příliš často. Při mytí dbejte na to, abyste na motor nestříkali silným proudem vody. Nikdy neumývejte horký nebo spuštěný motor studenou vodou, protože teplotní šok, k němuž by došlo na horkých površích, by mohl poškodit motor. Kondenzátor klimatizace a chladič mají hliníková žebra, která se mohou při tlakovém mytí deformovat. Používejte proto pouze nízkotlaké trysky.
Poznámka:  Dejte pozor, ať nepolijete alternátor ani startér vodou, mýdlovým roztokem nebo jiným prostředkem. Při kontaktu s kapalinou by mohlo dojít k jejich poškození.
Při umývání:
  • Při tlakovém umývání motoru dávejte pozor. Proud z vysokotlaké trysky by mohl proniknout těsněními a způsobit poškození.
  • Horký motor neostřikujte studenou vodou, aby nedošlo k prasknutí bloku motoru nebo jiných součástí motoru.
  • Nikdy neumývejte ani neoplachujte horký nebo spuštěný motor. Do spuštěného motoru by totiž mohla proniknout voda a způsobit vnitřní poškození.
  • Nikdy nemyjte ani neoplachujte zapalovací cívky, zapalovací svíčky, dutiny na zapalovací svíčky ani oblasti kolem těchto součástí.
  • Zakryjte akumulátor, rozvodnou skříň a sestavu vzduchového filtru, aby do nich při čištění nevnikla voda.