Pokud se chystáte vozidlo odstavit na delší dobu (30 dní a více), řiďte se následujícími doporučeními. Uvádějí užitečné informace týkající se zachování optimálního stavu vozidla.
Všechna motorová vozidla a jejich součásti konstruujeme a testujeme pro spolehlivou, pravidelnou jízdu. Pokud před dlouhodobým odstavením vozidla z provozu neprovedete určitá opatření k ochraně součástí motoru, může za určitých okolností dojít ke snížení výkonu nebo selhání motoru.
Obecné pokyny
 • Vozidlo zaparkujte na suchém a odvětrávaném místě.
 • Je žádoucí chránit vůz před slunečním zářením.
 • Pokud vozidlo odstavíte venku, je nutné provádět pravidelnou údržbu. Jinak by mohlo dojít ke korozi či jinému poškození dílů vozu.
Karoserie
 • Vozidlo důkladně umyjte, aby na karoserii, podbězích zadních kol ani na blatnících předních kol nezůstaly nečistoty, mastnota, bláto ani zbytky asfaltu.
 • Pokud bude vozidlo odstaveno venku, pravidelně jej myjte.
 • Na holý nebo lakovaný kov naneste ochranný prostředek proti korozi.
 • Na chromované díly a díly z nerezové oceli naneste tenkou vrstvu automobilového vosku. V případě potřeby po umytí vozidlo znovu navoskujte.
 • Jemným olejem promažte všechny závěsy a západky kapoty, dveří i víka zavazadlového prostoru.
 • Zakryjte obložení dveří, aby nedocházelo k jeho blednutí.
 • Všechny gumové díly očistěte od zbytků oleje a rozpouštědel.
Motor
 • Před odstavením vozidla vyměňte motorový olej a filtr. Nečistoty v použitém motorovém oleji by totiž mohly poškodit motor.
 • Každých 15 dní spusťte motor a nechte ho spuštěný alespoň 15 minut. Nastavte vysoké volnoběžné otáčky a regulaci klimatu nastavte na odmrazování, dokud motor nedosáhne optimální provozní teploty.
 • Se sešlápnutým brzdovým pedálem a spuštěným motorem postupně zařaďte všechny rychlostní stupně.
 • Doporučujeme, abyste motorový olej před opětovným uvedením vozidla do provozu vyměnili.
Palivový systém
 • Do nádrže dotankujte vysoce kvalitní palivo (tankovací pistoli nechte při tankování vypnout nanejvýš třikrát).
Chladicí soustava
 • Kapaliny chraňte před zamrznutím.
 • Před opětovným uvedením vozidla do provozu zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Zkontrolujte, zda chladicí soustava neobsahuje netěsnosti a zda je ve voze správné množství chladicí kapaliny.
Akumulátor
 • Zkontrolujte baterii a v případě potřeby ji dobijte. Kontakty musí být suché.
 • Pokud se chystáte vozidlo odstavit na delší dobu než 30 dní, aniž byste dobíjeli akumulátor, doporučujeme odpojit kabely. V opačném případě by mohlo dojít k vybití akumulátoru a nebylo by možné nastartovat.
Poznámka:  Po odpojení akumulátoru je nutné resetovat paměťové funkce.
Brzdy
 • Zkontrolujte, zda jsou brzdy i parkovací brzda uvolněny.
Pneumatiky
 • Pneumatiky nahustěte na správný tlak.
Různé
 • Na všechna táhla, kabely, páčky a čepy na podvozku naneste mazivo, aby nedošlo k jejich zrezivění.
 • Každých 15 dní popojeďte s vozidlem alespoň o 7,5 m, aby se všechny díly řádně promazaly.
Opětovné uvedení vozidla do provozu
Úkony při opětovném uvedení vozidla do provozu:
 • Vozidlo umyjte a z oken a skel odstraňte jakékoli nečistoty či mastnotu.
 • Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny stěrače čelního skla.
 • Zkontrolujte, zda se v prostoru pod kapotou během doby odstavení vozidla z provozu neobjevily cizí předměty (hnízdo si zde mohly vybudovat například myši nebo veverky).
 • Zkontrolujte, zda se do výfukové soustavy nedostaly cizí předměty.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a v případě potřeby jej upravte podle údajů na štítku.
 • Zkontrolujte funkci brzdového pedálu. Popojeďte s vozidlem o 4,5 m tam a zpět, aby se odstranily nánosy rzi.
 • Zkontrolujte všechny provozní náplně (včetně chladicí kapaliny nebo motorového oleje). Ověřte, zda se někde nevyskytují netěsnosti a zda je hladina všech kapalin ve správné výši.
 • Pokud jste odpojili akumulátor, očistěte konce kabelů a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
V případě jakýchkoli potíží se obraťte na autorizovaného prodejce.