Poznámka:   Při parkování u obrubníku dejte pozor, ať se pneumatika o obrubník neopírá bočnicí.
Musíte-li zaparkovat ve svahu, proveďte parkovací manévr pomalu a postavte vozidlo tak, aby byla kola vůči obrubníku v pravém úhlu.
Pravidelně kontrolujte, zda není vzorek pneumatiky poškozený, nerovnoměrně opotřebený nebo zda se v něm nevyskytují cizí předměty. Nerovnoměrné opotřebení pneumatik může signalizovat nesprávné seřízení geometrie.
Tlak v pneumatikách (včetně náhradního kola) kontrolujte každé dva týdny a před zahájením jízdy.
Rizika na cestách
Jakkoli opatrně pojedete, může se stát, že na cestách dostanete defekt. V takovém případě opatrně dojeďte na místo, kde lze bezpečně zastavit (mimo okolní provoz). Jízda s prázdnou pneumatikou může sice danou pneumatiku ještě více poškodit, nicméně vaše bezpečí je důležitější.
Pokud za jízdy cítíte vibrace nebo jiné rušení, případně pokud máte podezření na poškození pneumatiky, okamžitě zpomalte. Opatrně pokračujte v jízdě a vyhledejte místo, kde lze bezpečně zastavit. Po zastavení zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky poškozené. Poškozenou nebo prázdnou pneumatiku sundejte a nasaďte místo ní náhradní kolo.
Vyrovnání
Náraz způsobený najetím na hranu obrubníku nebo do výtluku může způsobit poškození předních pneumatik nebo jejich nesprávné seřízení. Máte-li pocit, že vozidlo táhne jedním směrem, byla zřejmě narušena geometrie nápravy. Pravidelně navštěvujte autorizovaný servis a nechte provádět kontrolu geometrie nápravy. Nesprávně seřízená geometrie přední či zadní nápravy může mít za následek nerovnoměrné nebo rychlé opotřebení pneumatiky a musí být napravena v autorizovaném servisu. Kola poháněné nápravy a kola na zadní nápravě s nezávislým odpružením je nutné seřizovat.
Nevyvážené kolo může vést k nerovnoměrnému opotřebování pneumatiky.
Poznámka:   Selhání pneumatiky vinou nevyvážení kola nebo neseřízené geometrie nápravy není kryto zárukou.
Poznámka:   Za správné seřízení nápravy a vyvážení kol zodpovídá majitel vozidla.
Záměna pneumatik
Poznámka:   V případě nerovnoměrného nebo předčasného opotřebení pneumatik je nutné nechat zkontrolovat geometrii náprav a vyvážení kol a ještě před záměnou pneumatik odstranit veškeré mechanické potíže.
Poznámka:   Po záměně pneumatik zkontrolujte tlak v pneumatikách a upravte jej na předepsané hodnoty.
Doporučujeme pravidelně měnit přední pneumatiky za zadní (viz kapitola Předepsaná údržba) – všechny pneumatiky se tak budou opotřebovávat rovnoměrně a vydrží déle. Záměnu pneumatik provádějte podle údajů v tabulce, a to v intervalu 10.000 km.
Missing Image