Missing Image
Údaj  Rozměry  mm 
Nárazník – konec koule tažného zařízení  112 mm 
Připojovací bod – střed koule tažného zařízení  24 mm 
Střed kola – střed koule tažného zařízení  730 mm1 
Střed koule tažného zařízení – podélný nosník  506 mm 
Vzdálenost mezi bočními členy  1.012 mm 
Střed koule tažného zařízení – střed 1. upevňovacího bodu  318 mm 
Střed koule tažného zařízení – střed 2. upevňovacího bodu  475 mm 

1Nejvyšší povolený přesah spojovacího zařízení
Maximální statické svislé zatížení

Modelová řada  kg 
5dveřové vozidlo  50 kg