POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Missing Image
AHlasitost a vypínač: Stisknutím tohoto tlačítka systém vypnete nebo zapnete. Otočením upravíte hlasitost.
BTlačítka funkcí: Stisknutím tlačítek volíte různé funkce audio systému v závislosti na aktuálním režimu (například rádio nebo přehrávání disku CD).
COtvor pro vkládání CD: Zde vložte disk CD.
DVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
EČíselná klávesnice: V režimu rádia můžete ukládat a vyvolávat své oblíbené radiostanice. Chcete-li uložit určitou stanici, nalaďte ji a poté stiskněte a podržte tlačítko předvolby, dokud se neobnoví zvuk. V režimu přehrávání disku CD můžete zvolit skladbu. V režimu telefonu můžete zadat telefonní číslo.
FTUNE (Ladění) a Přehrát/Pozastavit: V režimu rádia můžete otáčením procházet frekvenční pásmo v jednotlivých krocích. Stisknutím stanici ztlumíte. V režimu médií otočením zvolíte další skladbu. Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby. Toto tlačítko je použitelné také ke ztlumení zvuku zdrojů připojených k autorádiu.
GHodiny: Stisknutím zobrazíte hodiny, pokud se nenacházíte v režimu telefonu.
HMENU: Stisknutím přistoupíte k různým funkcím audio systému. Viz část Struktura nabídek dále v této kapitole.
IPHONE: Toto tlačítko umožňuje přístup k funkcím telefonu systému SYNC. Viz informace o systému SYNC.
JZvuk: Stisknutím přejdete na nastavení výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo. Požadovaná nastavení vyberete pomocí šipek nahoru a dolů. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítek OK nebo MENU. Nastavení zvuku lze nastavit pro každý zdroj zvuku nezávisle.
KŠipky nahoru a dolů: Stisknutím můžete procházet možnosti v nabídce.
LVyhledávání a rychlý přechod dopředu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší vyšší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na následující dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
MŠipky doleva a doprava: Stisknutím můžete procházet možnosti v nabídce.
NVyhledávání a přechod dozadu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší nižší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dozadu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na předchozí dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.
OTA: Stisknutím zapnete či vypnete příjem dopravních hlášení nebo zrušíte aktivní hlášení.
Poznámka: Dopravní hlášení nemusí být v některých oblastech k dispozici.
PRADIO: Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat frekvenční pásmo rádia. Stisknutím a podržením tlačítka vyberete funkci automatického ukládání. Stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku aktivního pásma rádia.
QMEDIA: Stisknutím otevřete nabídku zdroje médií. Opakovaným stisknutím můžete přepnout na disk CD nebo zařízení SYNC-Media nebo můžete zdroji médií procházet pomocí tlačítek se šipkami. Stisknutím tlačítka OK vyberete zdroj.
ROK: Stisknutím potvrdíte vybranou možnost v nabídce.