Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:  V některých situacích (např. když vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu) může být výhodné systém vypnout, aby se kola mohla otáčet s plným výkonem.
Vypnutí a zapnutí systému pomocí ovládacích prvků informačního displeje
Systém je již z výroby aktivován. V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Systém řízení stability zůstane zapnutý, přestože vypnete regulaci prokluzu.