Volitelné nastavení
  1. Hlavním klíčem zapněte zapalování.
  1. Na informačním displeji zobrazte hlavní nabídku. Vyberte možnost MyKey a stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.
  1. Pomocí tlačítek se šipkami můžete přejít k různým volitelným funkcím.
  1. Stiskněte tlačítko OK nebo stisknutím tlačítka se šipkou doprava zvolte požadované nastavení.
  1. Stiskněte tlačítko OK nebo stisknutím tlačítka se šipkou doprava zvolte požadovanou položku.