1. Hlavním klíčem zapněte zapalování.
  1. Na informačním displeji zobrazte hlavní nabídku. Zvolte položku MyKey a stiskněte tlačítko OK.
  1. Označte položku Vymazat vše a stiskněte tlačítko OK.
  1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí zpráva potvrzující odstranění všech klíčů MyKey.
Poznámka:  Když vymažete klíče MyKey, dojde k odstranění všech omezení a obnovení původního stavu hlavního klíče u všech klíčů MyKey.