Všechna vozidla

Stav   Možné příčiny  
Nelze vytvořit klíč MyKey.   Klíč vložený do zapalování není hlavní klíč.   Klíč vložený do zapalování je jediný naprogramovaný klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.  
Nelze naprogramovat volitelná nastavení.   Klíč vložený do zapalování není hlavní klíč.   K vozidlu nejsou naprogramovány žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Nelze odstranit klíče MyKey.   Klíč vložený do zapalování není hlavní klíč.   K vozidlu nejsou naprogramovány žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Jediný hlavní klíč byl ztracen.   Od autorizovaného prodejce zakupte nový klíč.  
Nezaznamenává se vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.   Klíč MyKey není používán zamýšleným uživatelem.   Klíče MyKey byly odstraněny.   Viz   Odstranění všech klíčů MyKey.