1. Programovaný klíč zasuňte do zapalování.
  1. Zapněte zapalování.
  1. Na informačním displeji zobrazte hlavní nabídku. Vyberte možnost MyKey a stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.
  1. Zvolte položku Vytvořit MyKey a stiskněte tlačítko OK.
  1. Po zobrazení výzvy podržte tlačítko OK stisknuté, dokud se nezobrazí zpráva, která vám oznamuje, že máte klíč označit jako klíč MyKey. Omezení klíče se projeví při dalším startování.
Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Máte možnost naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz kapitola Programování klíče MyKey.