POZOR:  Aby nedošlo ke zranění osob, je nutné si přečíst a pochopit informace o omezení systému uvedené v této části. Funkce snímání předmětů (obecně velkých a upevněných) usnadňuje jízdu po rovném povrchu při parkovací rychlosti. Na funkci systému snímání mohou mít vliv také určité předměty absorbující ultrazvukové signály v okolí parkovacích systémů, dopravní systémy, zářivky, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu systému snímání. Mohou způsobit snížení výkonu nebo nesprávnou aktivaci funkce.
  POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém parkovacího zařízení nemusí zabránit kontaktu s malými nebo pohybujícími se překážkami, které se nachází u země. Systém parkovacího zařízení vydává zvukovou výstrahu, když detekuje velkou překážku, a pomáhá tak předcházet poškození vozidla. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Poznámka:  Některé doplňkové příslušenství (například velké závěsy na přívěsy, jízdní kola nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.
Poznámka:  Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů nečistot. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  Pokud je poškozen nárazník nebo čelní maska vozidla (jsou deformované nebo ohnuté), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně se mohou objevovat plané poplachy.
Poznámka:  Při použití klíče MyKey není možné snímací systém vypnout.   Viz   Principy funkce
Poznámka:  Po připojení některých zařízení, jako jsou například přívěsy nebo držáky na kolo, může systém snímání při jízdě vzad detekovat připojené zařízení a aktivovat varování. Pokud takové zařízení připojujete, doporučujeme systém snímání při jízdě vzad vypnout, aby se tato varování nezobrazovala.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od vozidla. Systém se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.
Systém lze zapnout či vypnout zařazením zpátečky (R).
Pokud se vyskytne chyba, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva.   Viz   Informační hlášení