POZOR:  Aby nedošlo ke zranění osob, je nutné si přečíst a pochopit informace o omezení systému uvedené v této části. Funkce snímání předmětů (obecně velkých a upevněných) usnadňuje jízdu po rovném povrchu při parkovací rychlosti. Na funkci systému snímání mohou mít vliv také určité předměty absorbující ultrazvukové signály v okolí parkovacích systémů, dopravní systémy, zářivky, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu systému snímání. Mohou způsobit snížení výkonu nebo nesprávnou aktivaci funkce.
  POZOR:  Systém parkovacího zařízení nemusí zabránit kontaktu s malými nebo pohybujícími se překážkami, které se nachází u země. Systém parkovacího zařízení vydává zvukovou výstrahu, když detekuje velkou překážku, a pomáhá tak předcházet poškození vozidla. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Systém snímání při jízdě vzad
Pokud systém parkovacího asistenta vydá zvukové upozornění, nastavená hlasitost audio systému se může snížit na předem nastavenou úroveň.
Poznámka:  Některé přídavné vybavení může způsobit snížení výkonu nebo nesprávnou aktivaci systému. Příklad: velká tažná zařízení přívěsu, držáky na kola nebo surfy.
Poznámka:  Snímače parkovacího zařízení je nutné udržovat čisté a nezanesené sněhem nebo ledem, aby nedošlo ke snížení výkonu nebo nesprávné aktivaci systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  Pokud snímače parkovacího zařízení nejsou z důvodu poškození nárazníku správně seřízeny, může dojít ke snížení jejich výkonu nebo nesprávné aktivaci systému.
Zadní snímače parkovacího zařízení se automaticky zapnou, když přesunete řadicí páku do polohy R (zpátečka) a vozidlo se pohybuje rychlostí menší než 5 km/h. Čím více se vozidlo přiblíží k velké překážce, tím se zvýší rychlost opakování zvukových výstrah. Jakmile se překážka přiblíží na vzdálenost méně než 30 cm od středu zadního nárazníku vozidla, zvuková výstraha bude znít nepřetržitě.
Missing Image
Snímač má dosah až 180 cm od zadního nárazníku.
Poznámka:  Na krajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Systém detekuje velké překážky, když přesunete řadicí páku do polohy R (zpátečka):
  • Vozidlo couvá pomalou rychlostí.
  • Vozidlo stojí, ale k zadní straně vozidla se přibližuje objekt pomalou rychlostí.
  • Vozidlo couvá pomalou rychlostí a k zadní straně vozidla se přibližuje objekt pomalou rychlostí.
Poznámka:  Pokud vozidlo zůstane na místě po dobu dvou sekund, tón přestane znít. Když se vozidlo rozjede dozadu, tón opět zazní.
Přesunutím volicí páky převodovky z polohy zpátečky (R) systém vypnete. Pokud v systému došlo k závadě, zobrazí se na informačním displeji varovné hlášení. Vadný systém nebude možné zapnout.   Viz   Informační hlášení