POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nenahrazuje ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně (alespoň jednou za měsíc) kontrolovat pomocí tlakoměru. Další informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatiky, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Missing Image  Všechny pneumatiky (včetně náhradní, je-li součástí výbavy) byste měli každý měsíc kontrolovat a nahustit na tlak předepsaný výrobcem vozidla (uveden na štítku). (Pokud jste vozidlo osadili pneumatikami jiné velikosti, než jaká je uvedena na štítku s tlaky v pneumatikách, je nutné zjistit správný tlak, na který mají být dané pneumatiky nahuštěny.)
Vaše vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který v případě, že u některé z pneumatik výrazně poklesne tlak, rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se tedy kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, měli byste co nejdříve zastavit, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách může vést k přehřátí a následnému selhání pneumatik. Podhuštění zároveň zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost vzorku pneumatiky. Dále pak může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla a brzdnou dráhu.
Upozorňujeme, že systém monitorování tlaku v pneumatikách nenahrazuje řádnou údržbu pneumatik. Udržování správného tlaku v pneumatikách je zodpovědností řidiče, a to i v případech, kdy podhuštění není tak výrazné, že by bylo signalizováno kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách.
Vozidlo je vybaveno kontrolkou systému monitorování tlaku v pneumatikách, která upozorňuje na případnou chybnou funkci systému. Kontrolka chybné funkce a kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách jsou sdruženy do jedné kontrolky. Pokud systém zjistí závadu, tato kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane rozsvícená. Stejnou sekvenci bude provádět i při každém dalším spuštění motoru až do doby, než dojde k odstranění závady.
Rozsvícení kontrolky závady signalizuje stav, kdy systém nemůže zamýšleným způsobem zjišťovat nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. K závadě systému může dojít z různých důvodů, mimo jiné i pokud namontujete rezervní nebo alternativní pneumatiky nebo kola, které brání správné funkci systému. Po výměně pneumatiky nebo kola vždy zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka chybné funkce systému monitorování tlaku v pneumatikách, abyste měli jistotu, že náhradní pneumatiky či kola jsou se systémem kompatibilní.
Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Missing Image
Poznámka:  Každá plnohodnotná pneumatika je vybavena snímačem tlaku v pneumatice, který se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je připojen ke dříku ventilu. Snímač tlaku je překrytý pneumatikou a není vidět, dokud pneumatiku nesejmete. Při výměně pneumatiky je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili snímač.
Doporučujeme, aby servis pneumatik prováděl autorizovaný prodejce.
Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně (alespoň jednou za měsíc) kontrolovat pomocí přesného tlakoměru. Další informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole.
Princip fungování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Systém monitorování tlaku v pneumatikách měří tlak ve čtyřech plnohodnotných kolech a odesílá zjištěné hodnoty do vozidla. Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí v případě výrazného poklesu tlaku v některé z pneumatik. Pokud se kontrolka rozsvítí, je nutné upravit tlak v podhuštěných pneumatikách na hodnotu doporučenou výrobcem. Tlak v pneumatikách je třeba zkontrolovat i v případě, že se kontrolka rozsvítí jen na chvíli a poté zhasne.
Po nasazení dojezdového náhradního kola
V případě, že vyměníte plnohodnotné kolo za dojezdové náhradní kolo, systém monitorování tlaku v pneumatikách bude i nadále upozorňovat na problém, aby vám připomněl, že je nutné plnohodnotné kolo opravit a umístit zpět na vozidlo.
Řádná funkce systému monitorování tlaku v pneumatikách se obnoví až poté, co poškozené kolo opravíte a znovu nasadíte na vozidlo.
V případě podezření na nesprávné fungování systému
Hlavním úkolem systému monitorování tlaku v pneumatikách je upozorňovat na nutnost dohuštění pneumatik. Kromě toho dokáže systém upozornit na to, že nefunguje správně. Informace týkající se systému monitorování tlaku v pneumatikách naleznete v následující tabulce.

Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách   Pravděpodobná příčina   Požadovaná akce  
Výstražná kontrolka svítí   Podhuštěné pneumatiky   1. Nahustěte pneumatiky na správný tlak. Další informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole. 2. Po nahuštění pneumatik na tlak předepsaný výrobcem (správnou hodnotu lze najít na štítku s tlaky, který se nachází na hraně dveří řidiče nebo na sloupku B) je nutné s vozidlem jet alespoň dvě minuty rychlostí přes 20 mph (32 km/h). Až poté kontrolka zhasne.  
Používá se náhradní pneumatika   Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v tématu „Po nasazení dojezdového náhradního kola“ v této části.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.  
Výstražná kontrolka bliká   Používá se náhradní pneumatika   Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v tématu „Po nasazení dojezdového náhradního kola“ v této části.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.  

Huštění pneumatik
Po dohuštění pneumatik (na čerpací stanici nebo doma v garáži) nemusí systém monitorování tlaku v pneumatikách ihned zareagovat na změnu tlaku v pneumatikách.
Za určitých okolností je nutné jet s vozidlem se správně nahuštěnými pneumatikami dvě minuty rychlostí vyšší než 20 mph (32 km/h).
Vliv teploty na tlak v pneumatikách
Systém monitorování tlaku v pneumatikách sleduje tlak ve všech pneumatikách. Při normální jízdě se tlak v běžné pneumatice osobního automobilu může zvýšit přibližně o 2 až 4 psi (14 až 28 kPa) oproti stavu, kdy byla pneumatika studená. Pokud vozidlo stojí přes noc venku a teploty oproti denním výrazně poklesnou (např. o 30 °F (17 °C)), může tlak v pneumatikách klesnout až o 3 psi (21 kPa). Systém monitorování tlaku v pneumatikách může nastalou situaci vyhodnotit jako výrazné podhuštění pneumatik a rozsvítit kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, prohlédněte všechny pneumatiky a ujistěte se, že nejsou prázdné. (Pokud je některá z pneumatik prázdná, opravte ji.) Zkontroluje tlak v pneumatikách. Pokud je některá z pneumatik podhuštěná, opatrně dojeďte na nejbližší místo, kde ji můžete dohustit. Všechny pneumatiky nahustěte na doporučený tlak.