Ručně ovládané dveřní zámky
Missing Image
AZatažením za kliku dveře otevřete.
BDojde k odemknutí všech dveří.
CZatlačením zamknete všechny dveře.
Odemykání a otevírání zadních dveří
Zatažením za vnitřní kliku dveří odemknete a otevřete zadní dveře.
Dálkové ovládání
Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.
Zablikají směrová světla.
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka zamkněte všechny dveře. Pokud jsou všechny dveře, víko zavazadlového prostoru i kapota zavřené, směrová světla zablikají.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund otevřete víko zavazadlového prostoru.
Automatické opětovné zamčení
Pokud vozidlo odemknete tlačítkem na dálkovém ovládání a do 45 sekund neotevřete žádné dveře, vozidlo se automaticky znovu zamkne a znovu se nastaví alarm.
Zavazadlový prostor
Missing Image
Víko zavazadlového prostoru uvolníte stisknutím tlačítka odjištění nacházejícího se poblíž spínače osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání.