Pokud je otevřeno pouze jedno okno a ozývá se hlasitý zvuk proudění vzduchu nebo klepavý zvuk, mírně otevřete protější okno.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Stiskněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
 1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup zopakujte.