Poznámka:  Při čištění kožených přístrojových desek a kožených povrchů vnitřního obložení postupujte stejným způsobem jako při čištění kožených sedadel.
Poznámka:  Veškeré rozlité tekutiny co nejdřív vysušte. Veškeré čisticí prostředky a přípravky pro odstraňování skvrn zkoušejte na místech, která nejsou vidět.
Poznámka:  Zabraňte nasáknutí jakéhokoli povrchu kapalinou.
Poznámka:  K čištění doporučujeme použít destilovanou vodu.
K čištění a odstraňování skvrn vzniklých například zabarvením od jiného předmětu použijte běžně prodávaný prostředek pro čištění kůže v automobilových interiérech.
Při použití následujících produktů může dojít k poškození kůže:
  • Kondicionér kůže založený na oleji a petroleji nebo silikonu.
  • Domácí čisticí prostředky.
  • Alkoholové roztoky.
  • Ředidla a čisticí prostředky určené pro gumu, vinyl a plasty.
Postup čištění:
  • Odstraňte prach a volné nečistoty pomocí vysavače.
  • Utřete povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
  • Nesnažte se žádné skvrny na kůži sedřít.
  • K čištění perforované kůže nepoužívejte pěnové prostředky.