Pasivní klíč
Missing Image
Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit motor, musí být ve vozidle přítomen klíč.
Vyjímatelný dřík
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
  1. Podržením tlačítek na okrajích vysílače uvolněte kryt.Opatrně sejměte kryt.
  1. Z vysílače vytáhněte dřík klíče.
Výměna baterie dálkového ovládání
  POZOR:  Udržujte akumulátor mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  POZOR:  Pokud nejde otvor pro baterie zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Zabraňte přístupu dětí k pokaženému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.
Missing Image
  1. Podržením tlačítek na okrajích vysílače uvolněte kryt.Opatrně sejměte kryt.
  1. Z vysílače vytáhněte dřík klíče.
Missing Image
  1. Pomocí vhodného nástroje, například šroubováku, opatrně oddělte obě poloviny dálkového ovládání.
Missing Image
  1. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
  1. Baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku.
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem dolů.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
  1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
  1. Nasaďte zpět břit klíče.
Zjištění polohy vozidla
 Stiskněte tlačítko zamykání na klíči dvakrát během tří sekund. Směrová světla zablikají.
Informační zprávy dálkového ovládání

Zpráva   Činnost  
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna
Zobrazí se ve chvíli, kdy je nutné vyměnit baterii v dálkovém ovládání.