Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Tlačítka na klíči ovládají funkce dálkového ovládání.
Missing Image
Výměna baterie dálkového ovládání
  POZOR:  Udržujte akumulátor mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  POZOR:  Pokud nejde otvor pro baterie zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Zabraňte přístupu dětí k pokaženému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.
Missing Image
  1. Krátce stiskněte tlačítko.
Missing Image
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
  1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
  1. Vložením šroubováku na místo znázorněné na obrázku uvolněte baterii.
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
Missing Image
  1. Demontujte baterii.
  1. Novou baterii vložte tak, aby pól + směřoval nahoru.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
  1. Nasaďte zpět kryt baterie.
Zjištění polohy vozidla
 Stiskněte tlačítko zamykání na klíči dvakrát během tří sekund. Směrová světla zablikají.
Informační zprávy dálkového ovládání

Zpráva   Činnost  
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna
Zobrazí se ve chvíli, kdy je nutné vyměnit baterii v dálkovém ovládání.