Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
MyKey
Stiskněte tlačítko OK
Vytvořit klíč MyKey
Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení. 
Vypněte zapalování. 

Poznámka:  Doporučujeme označit klíč štítkem.
Informační hlášení systému MyKey

Zpráva  Popis 
Klíč je již MyKey
Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey. 
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč
Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.