Missing Image
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
EIndikátor polohy volicí páky automatické převodovky.
FUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
Otáčkoměr
 Zobrazuje otáčky motoru.Přerušovaná červená čára vyznačuje standardní maximální otáčky motoru. Červeného čára zdůrazňuje místo, kde zasahuje omezovač otáček motoru.
Informační displej
Na informačním displeji se zobrazují tyto informace:
  • Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
  • Denní počitadlo ujetých kilometrů.
  • Údaje MyView.
  • Informace asistenčních systémů.
  • Informace navigačního systému.
  • Informace zvukového systému.
  • Informace telefonu.
  • Kontrolka přeřazení.
  • Nastavení vozidla a systémů.
  • Teplota venkovního vzduchu
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Systém zjišťuje neoprávněná stáčení počítadla ujetých kilometrů, aby bránil podvodům. Pokud systém zjistí neoprávněné stočení počítadla ujetých kilometrů, jako celkovou ujetou vzdálenost zobrazí XXXX. Zpětným stočením na původní počet ujetých kilometrů by mohlo dojít k poškození systému, na které se nevztahuje záruka a jehož oprava je velmi drahá.
Palubní počítač
Vozidlo a nastavení systémů
Rychloměr
Zobrazuje otáčky motoru.
Palivoměr
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Missing Image
AUzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.
BUzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.
Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky
Zobrazuje zvolený rychlostní stupeň. Viz  Automatic Transmission. 
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti.
 Pokud ručička dosáhne červeného pole, rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se objeví zpráva. Pokud necháte motor běžet při vysokých otáčkách, když je ukazatel v červeném poli, otáčky motoru se automaticky sníží, aby nedošlo k poškození motoru.
Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.
Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.