Následující varovné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvítí se, jakmile systém zapne dálková světla.
Kontrolka systému Auto-Start-Stop
Poznámka:  Pokud se rozsvítí oranžově, zjistil systém závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka systému sledování mrtvého úhlu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinku brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka systému varování před nárazem
Missing Image  Rozsvítí se jako upozornění na hrozící srážku v případě, že se vaše vozidlo rychle přiblíží k vozidlu jedoucímu před vámi.
Svítí červeně, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Viz   Tempomat
Ukazatel směru
Missing Image  Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta směrová světla.
Poznámka:  Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Missing Image   Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovné kontrolky motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
 Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Missing Image  Kontrolka chybné funkce
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování.Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C nebo nižší.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Kontrolka výstražných světel
Missing Image  Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta výstražná světla.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image   Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel.Rozsvítí se, jakmile systém zapne dálková světla.
Varovná kontrolka tlumených světel
Missing Image  Pokud se zobrazí ve chvíli, kdy jsou zapnuta tlumená světla, došlo k závadě žárovky tlumených světel.
Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka zapnutých světel
Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Kontrolka funkce řízení rozjezdu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Pohotovostní kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Varovná kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image   Rozsvítí se, když systém zapnete.Viz   Systém asistence zachování jízdního pruhu
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Rozsvítí se, pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota.
Viz  Tire Pressure Monitoring System. 
Varovná kontrolka tlaku oleje
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Varovná kontrolka překročení rychlosti
Missing Image  Rozsvítí se, když vozidlo překročí rychlost 120 km/h.
Indikátor sportovního řazení
Missing Image   Rozsvítí se v optimálním bodě pro přeřazení na vyšší rychlostní stupeň. Jakmile se otáčky motoru blíží omezovači, indikátor bliká.
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Během činnosti bliká.
 Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:  V případě poruchy se systém automaticky vypne.
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete.