Sekundární varování airbagů
 Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů. Zazní v případě závady výstražného tónu upozornění na nefunkční varovnou kontrolku airbagů.
Varování systému auto-start-stop
Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop vypnul motor.
Automatická převodovka
Zazní, když otevřete dveře řidiče a volicí páka převodovky se nenachází v poloze parkování (P).
Otevřené dveře
Ozve se, když dveře nejsou zcela zavřené a vozidlo se pohybuje.
Svítící vnější osvětlení
Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Zazní, jakmile poklesne hladina paliva v nádrži.
Klíč mimo vozidlo
Zazní, když odstraníte pasivní klíč z vozidla, zatímco je spuštěn motor.
Varování při překročení rychlosti
Zazní, když vozidlo překročí nastavenou rychlost.
Parkovací brzda zatažena
Ozve se, když je zatažena parkovací brzda a vozidlo se pohybuje.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Ozve se, když se vozidlo pohybuje a u obsazeného sedadla není zapnutý bezpečnostní pás.