POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Tlačítka informačního displeje
Missing Image
 Pomocí tlačítek informačního displeje nacházejících se na volantu je možné upravovat nastavení různých systémů vozidla.
Missing Image
ATlačítko návratu.
BTlačítko OK a přepnutí nabídky.
CTlačítko nabídky.
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete procházet hlavními obrazovkami:

Menu  
Palubní počítač.  
Palubní počítač 1
Pal. počítač 2
MyView
Asistent řidiče
Navigace
Zvuk
Telefon
Nastavení

  1. Stisknutím tlačítka přepnutí nabídky nahoru nebo dolů můžete procházet hlavními obrazovkami.
  1. Stisknutím tlačítka nabídky v hlavní nabídce přejdete do jednotlivých nabídek.
  1. Stisknutím tlačítka přepnutí nabídky nahoru nebo dolů můžete přejít na požadovanou položku nabídky.
  1. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka nabídky zvolíte požadovanou položku nabídky.
  1. Stisknutím tlačítka přepnutí nabídky nahoru nebo dolů můžete přejít na požadovanou položku podnabídky.
  1. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka nabídky zvolíte požadovanou položku podnabídky.
  1. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka nabídky vyberete a potvrdíte nastavení.
  1. Stisknutím tlačítka návratu opustíte nabídky.
Zablokované položky nabídky
K některým položkám nabídky a nastavením vozidla nelze přistoupit za jízdy. Zablokované položky se zobrazují šedě a jsou označeny symbolem zámku.
Za jízdy se na přístrojovém panelu zobrazí tato zpráva:

Zpráva  
Pro přístup k nastavení musí vůz stát

Struktura nabídek
Některé nabídky mohou zobrazovat funkce používané v jiných modelech, a proto se zobrazení u vašeho konkrétního vozidla může lišit.
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete procházet hlavní obrazovkou:

Menu   Podnabídka   Činnost  
Palubní počítač 1
Pal. počítač 2
Viz   Palubní počítač.   
Vynulovat jednotlivé hodnoty
Nastavit zobrazení
Pal. počítač 2
Palubní počítač 1
Vynulovat palubní počítač 2
Nastavit zobrazení
MyView
FORD PERFORMANCE
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Digitální rychloměr
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Rychloměr/okam. spotř.
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Palubní počítač/audio
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Trenér eko jízdy
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Prázdná obrazovka
Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout.  
Asistent řidiče
Regulace prokluzu
Zapnutí nebo vypnutí.  
Kontrola rozjezdu
Zapnutí nebo vypnutí.  
BLIS
Zapnutí nebo vypnutí.  
BLIS přívěsu
Zapnutí nebo vypnutí.  
Pre-collision Assist
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Rozpozn. dopravn. značek
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Systém udržování pruhu
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
 
Bdělost řidiče
Zapnutí nebo vypnutí.  
Rozjezd do svahu
Zapnutí nebo vypnutí.  
Upozornění při couvání
Zapnutí nebo vypnutí.  
Tempomat
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Speed limiter
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Zadní parkovací asist.
Zapnutí nebo vypnutí.  
Navigace
Domů
Nastavení domácí adresy.  
Oblíbené cíle
Nastavení oblíbených cílů.  
Poslední cíle
Systém ukládá naposledy použité cíle.  
Zvuk
Radio
Uložení předvolby oblíbené rozhlasové stanice.  
CD
Zobrazení informací o disku CD.  
Bluetooth
Připojení k zařízení.  
Telefon
Všechny hovory
Zobrazení informací o hovoru.  
Příchozí hovory
Zobrazení informací o hovoru.  
Zmeškané hovory
Zobrazení informací o hovoru.  
Odchozí hovory
Zobrazení informací o hovoru.  
Nastavení
Informace
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Displej
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Asistent řidiče
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Nastavení vozidla
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.  
Klíč MyKey
Přechod do podnabídky a volba požadovaného nastavení.