Systém pomáhá při parkování a při vyjíždění z parkovacího místa. Snímače se používají k rozpoznávání parkovacích míst. Systém potom podle potřeby ovládá řízení při zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z něj. Řidič ovládá plyn, brzdy a řazení.
Používání aktivního parkovacího asistenta
  POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Za hustého deště a v případě rušení nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
  POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Missing Image  Tlačítko aktivního parkovacího asistenta se nachází vedle řadicí páky.
Zajíždění na parkovací místo
 1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
Poznámka:  Systém vyhledává paralelní parkovací místa na straně spolujezdce. Stiskněte znovu tlačítko aktivního parkovacího asistenta, pokud chcete aby systém vyhledal kolmé parkovací místo.
 1. Při hledání parkovacího místa na straně řidiče nebo spolujezdce zapněte páčkou levé nebo pravé směrové světlo.
 1. Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:  Jakmile aktivní parkovací asistent nalezne vhodné parkovací místo, zazní zvukové znamení a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
 1. Vozidlo zcela zastavte.
 1. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
 1. Začněte couvat a vaše vozidlo se samo zaparkuje na dané parkovací místo.
 1. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.
Poznámka:  Jakmile je parkovací manévr dokončen, zazní zvukový signál a zobrazí se informativní zpráva.
Vyjíždění z parkovacího místa
Systém pomáhá pouze při vyjíždění z podélného parkovacího místa.
 1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
 1. Pomocí páčky směrových světel zvolte směr, kterým chcete vyjíždět z parkovacího místa.
 1. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
 1. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.
Poznámka:  Jakmile systém vyjede s vozidlem, když stojíte v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem.
Vypnutí aktivního parkovacího asistenta
Parkovacího asistenta lze kdykoli zrušit: stisknutím tlačítka aktivního parkovacího asistenta, nebo pootočením volantu.
Poznámka:  Parkovací asistent se vypne i ve chvíli, když vaše vozidlo překročí 9 km/h.
Zásah brzdového systému
Když bude aktivní parkovací asistent ovládat řízení, může se za určitých okolností stát, že použije brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla.
Poznámka:  Mohlo by to způsobit zrušení parkovacího asistenta.
Vyhledávání závad u systému aktivního parkovacího asistenta

Příznak   Pravděpodobná příčina  
Systém nevyhledává parkovací místo.   Možná máte vypnutou regulaci prokluzu.  
Je zařazen zpětný chod (R). Aby bylo možné vyhledávat parkovací místo, musí se vaše vozidlo pohybovat směrem dopředu.  
Systém nenabízí parkovací místo.   Snímače mohou být zablokovány. Například sněhem, ledem nebo nashromážděnými většími nečistotami. Zablokované snímače mohou ovlivňovat funkce systému.  
Snímače v předním nebo zadním nárazníku by mohly být poškozené.  
Na parkovacím místě není k dispozici dostatek volného místa pro bezpečné zaparkování vašeho vozidla.  
Na opačné straně parkovacího místa není k dispozici dostatek volného místa pro provedení parkovací operace.  
Parkovací místo se nachází dále než 1,5 m od vozidla nebo blíže než ,5 m k vozidlu.  
Rychlost vozidla je vyšší než 35 km/h v případě podélného parkování nebo vyšší než 30 km/h v případě kolmého parkování.  
Nedávno jste odpojili nebo vyměnili akumulátor. Po opětovném připojení akumulátoru je nutné s vozidlem krátce popojet po rovném úseku silnice.  
Systém nezajistí správné umístění vozidla na parkovacím místě.   Nesouvislý obrubník podél parkovacího místa nedovoluje systému správné vyrovnání vozidla.  
Vozidla nebo předměty, které místo ohraničují, nemusí být správně umístěny.  
Vozidlo zastavilo příliš daleko za parkovacím místem.  
Vozidlo je osazeno nesprávně namontovanými nebo nesprávně udržovanými pneumatikami. Pneumatiky jsou například nesprávně nahuštěny, mají nesprávný rozměr nebo se jejich rozměry liší.  
Při opravě nebo úpravě došlo ke změně schopností rozpoznávání.  
K zaparkovanému vozidlu je připojeno vysoké příslušenství. Například sypač soli, sněhový pluh nebo pohyblivá nástavba nákladního vozidla.  
Délka parkovacího místa nebo poloha zaparkovaných objektů se změní poté, co vozidlo parkovací místo mine.  
Je použita náhradní pneumatika nebo pneumatika, která je v porovnání s ostatními mnohem více opotřebená.  
Teplota v okolí vozidla se rychle mění. Například při vyjetí z vytopené garáže do chladného venkovního prostředí nebo při vyjíždění z myčky.