Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty.
Missing Image
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením za sekundární uvolňovací páčku na levé straně.
  1. Otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.