Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka brzdové kapaliny.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
DAkumulátor.   Viz   Výměna 12V baterie
EPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
FVzduchový filtr.
GMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje
HNádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů