POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.

Missing Image
  1. Vhodným nástrojem (např. šroubovákem) opatrně odstraňte sponu obložení.
Poznámka:  Nadzvedněte střední kolík a odstraňte sponu.
  1. Vyšroubujte šrouby.
Missing Image
  1. Zasuňte ruku pod kryt světlometu a zvednutím světlometu za prostřední část uvolněte spodní upevňovací sponu.
  1. Opatrným nadzvednutím přední a zadní části světlometu odjistěte světlomet z upevňovacích bodů.
Poznámka:  Při demontáži světlometu postupujte opatrně. V blízkosti pojistných šroubů se nachází oddělovací body, které jsou zkonstruovány tak, aby se při nárazu oddělily.
  1. Zadní část světlometu natočte mírně ke středu vozidla tak, aby se dostala z oblasti předního blatníku.
  1. Světlomet přesuňte mírně dozadu, aby se dostal z oblasti panelu mřížky chladiče. Poté světlomet zvedněte přímo nahoru.
  1. Odpojte elektrický konektor.
  1. Demontujte světlomet.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.