POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
  POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Světlomet
Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Demontování světlometu
Reflektorový čelní světlomet
Missing Image
ADenní provozní světlo.
Missing Image
APřední směrové světlo.
BDálkové světlo a denní provozní světlo.
CTlumené světlo.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Stisknutím spony uvolněte držák žárovky.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálkové světlo a denní provozní světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Projektorový čelní světlomet
Missing Image
ADenní provozní světlo.
Missing Image
APřední směrové světlo.
BDálkové světlo.
CTlumené světlo.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálkové světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Stisknutím spony uvolněte držák žárovky.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Denní provozní světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:  Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Přední směrové světlo
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Světlomet s diodami LED
Missing Image
ADenní provozní světlo.
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:  Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Přední mlhové světlo
Všechna vozidla – kromě verzí ST, ST Line a Vignale
Missing Image
 1. Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) opatrně odstraňte upevňovací díly podběhu kola. Zatáhněte vložku podběhu kola zpět směrem k pneumatice, abyste získali přístup k žárovce.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
ST, ST Line a Vignale
Missing Image
 1. K opatrnému odstranění krytu skříně použijte vhodný nástroj (např. malý šroubovák).
Missing Image
 1. Demontujte šrouby a světlo.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Vhodným nástrojem, například šroubovákem, opatrně nadzvedněte sklo zrcátka od spodního vnějšího okraje a vyjměte ho.
 1. Odpojte konektor na zadní straně skla.
Missing Image
 1. Použijte vhodný nástroj (např. šroubovák), s jehož pomocí opatrně zatlačte na dvě příchytky krytu skříně, aby se uvolnily.
Missing Image
 1. Použijte vhodný nástroj (např. šroubovák), s jehož pomocí zatlačíte na kryt skříně přes přístupový otvor a odstraníte ho.
Missing Image
 1. K demontáži tělesa lampy použijte šroubovák T10 Torx.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky po směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku vytahujte v přímém směru.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Ujistěte se, že obě příchytky krytu skříně zrcátek zapadnou do svých poloh.
Poznámka:  Výměnu žárovek doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní světlo
Před výměnou žárovky je nutné sestavu zadního světla demontovat.   Viz   Demontování koncového světla
Koncové a brzdové světlo
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Vyšší řada je vybavena diodami LED.
Poznámka:  Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní směrová svítilna
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Zpětný světlomet
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Osvětlení registrační značky
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:  Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Přídavné brzdové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:  Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní mlhové světlo
Přistupte ke spodní straně vozidla za zadním kolem.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.